Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:

Szakmai alapdokumentum:
Szakmai alapdokumentum – Alapító okirat

Pedagógiai Program:
Pedagógiai Program 
Helyi tantervek

Szervezeti és működési szabályzat:
SZMSZ

Házirend:
Házirend

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről:
Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
Iskolaváltás szabályai

Az iskola munkarendje:
Az iskola munkarendje

Jelentősebb események a munkatervből:
Jelentősebb események a munkatervből

Pedagógusok iskolai végzettsége:
Pedagógusok iskolai végzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége:
A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége
Egyéb dolgozók munkaköre, végzettsége, szakképesítése

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Idegen nyelvi mérés eredménye

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:
Tanórán kívüli foglalkozások

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Vizsgaszabályzat:
Vizsgaszabályzat és osztályozóvizsga követelményei

Osztályok és tanulók száma:
Osztálylétszám és osztályfőnökök

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések

COVID-19 fertőzés:
A  mai napon az iskolánkban  nincs COVID-19-el fertőzött gyermek.