Beiskolázás

Kedves Szülők, Leendő Kinizsisek!

Ebben az évben nem az óvodákban, hanem az általános iskolákban kell jelentkezni a leendő első osztályosoknak.

Erről bővebb tájékoztatást itt olvashatnak:

Tájékoztató levél szülőknek

Beiskolázási körzet-tervezet

Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lapokat a következő email címre várjuk: beiskolazas@kinizsi-debr.sulinet.hu

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.)

Piros Zoltán
intézményvezető

________________________________

Tisztelt Érdeklődő Család!

A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola bemutatkozó oldalát ITT érhetik el.

Az évente hagyományosan megrendezésre kerülő iskolai rendezvényekről rövid tájékoztatót ITT olvashatnak.

Aktív közösségi életünk követhető a FACEBOOK és az INSTAGRAM  profiljainkon keresztül.

Az iskolánk iránt érdeklődő szülőket, gondviselőket gyermekeikkel együtt sok szeretettel várjuk NYÍLT NAPJAINKRA, ahol megismerkedhetnek a leendő tanítókkal, választ kaphatnak további kérdéseikre és bepillantást nyerhetnek a leendő első osztályosok tantermeibe is.

A hatályos járványügyi szabályozásokat figyelembe véve nem hagyományosan, hanem online formában biztosítunk lehetőséget iskolánk és a leendő elsős pedagógusok megismerésére.

2020.12.10-én és 2021.01.07-én egy adott idősávban (pl.14:00 órától 15:00 óráig) egy adott platformon (pl. Google Meet) ismerhetik meg a leendő tanítókat.

Hasznos információk, a pontos idősáv és a platform az iskolánk hivatalos Facebook oldalán és honlapján lesz közzétéve.

Piros Zoltán
intézményvezető
________________________________

Kapcsolatfelvétel

Az online szülői értekezleten elhangzottak szerint a következő elérhetőségen tudják felvenni velünk a kapcsolatot:

kapcsolatlétesítés a 2021/2022. tanévre

________________________________

Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók!

Az 1.a osztályfőnöke, Kovácsné Nagy Rita, Rita néni vagyok. A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem informatika specializációval. Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában 1993-óta tanítok. Két gyermek édesanyja vagyok. Gyermekeim is a Kinizsi tanulói voltak, akik azóta már a Debreceni Egyetem hallgatói. Osztályfőnökként 14 éve gondoskodom a tanítványaim iskola életéről. Anikó nénivel 13 éve gyakoroljuk a hivatásunkat egy párban. Remekül kiegészítjük egymást. Azonos értékeket vallunk. Legfontosabb számomra a szeretet és a törődés. Az osztályrendezvényeink, legfőbbképpen az osztálykirándulások mindig jól sikerülnek. Ha iskolai rendezvényen fellépünk, igyekszünk újabb, a gyermekek világához közel álló témához nyúlni. A mindennapokban az osztályommal egy nagy családot alkotunk, amiben vannak szép és kevésbé kellemes pillanatok. Határozott, de következetes szabályaink vannak az osztályon belül, amikre szükség van, hiszen sokan vagyunk és alkalmazkodnunk kell egymáshoz. A közel 30 éves pedagógusi pályámon igyekeztem haladni a korral. Főleg a matematika területén és az informatika világában próbáltam képezni magamat. Az interaktív táblát előszeretettel használom. Legtöbbször én magam készítem el a feladatokat. A kooperatív tanulási technikákkal pedig törekszem még változatosabbá, játékosabbá tenni az óráimat. Matematikát, informatikát, etikát és testnevelést tanítok. A számok világáról szakköri foglalkozásokat tartok. Tanítványaim eredményesen szerepeltek a Zrínyi Ilona Matematika versenyen. Szeretek tanítani és szeretem a tanítványaimat. A tanítás hivatás számomra. Törekszem a szemléletességre, a megértésre, az ok-okozati összefüggések megláttatására. “Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai.”

Rita néni tanítói párja Anikó néni.
Sok szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

Az 1.a tanítója, Máténé Sárvári Anikó vagyok, Anikó néni. A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában tanítok már 23 éve. Ez az intézmény különösen kedves nekem, hiszen én is itt tanultam meg az alapokat. A tanítói párommal, Rita nénivel 13 éve dolgozunk együtt sikeresen, közös célok, értékek és azonos nevelési koncepciók mentén. A betűk, az olvasás, a magyar nyelv, az élővilág, az ének-zene, a vizuális kultúra és az életvitel és gyakorlat tantárgyak szeretetével ismertetem meg a gyermekeimet. Szívügyem, hogy a tanítványaim biztos alapokkal rendelkezzenek. Az olvasást szeressék és értsék is. Legyenek igényesek írásbeli munkáikra. Reális és logikus gondolkodással szemléljék a világot. Értékeljék a tudást. Összetartó közösségként hagyják el az alsós iskolapadokat. Büszke vagyok diákjaimra, hogy sikeresek nem csak a tanulmányaikban, hanem az élet minden területén. Törekszem arra, hogy biztos alapokat, jó légkört, biztonságos környezetet és helyes viselkedési normákat alakítsak ki számukra. Tanítási szemléletemben már egészen elsős kortól a pozitív megerősítést helyezem előtérbe. A dicséret, a kiemelés és a jutalmazás pedagógiai erejében hiszek. Minden gyermek kedves és fontos számomra, hiszen nagyon sok szeretetet adok és kapok is tőlük. Fontos számomra a rendszeres ellenőrzés, a visszacsatolást, a tiszta, világos elvárások és a kiszámíthatóság. Mindig segítő szándékkal fordulok minden egyes felvetés irányába. „Minden gyermek tehetséges valamiben, az én feladatom, hogy ezt megtaláljam, felszínre hozzam és fejlesszem. Legfontosabb célom, hogy sikerélményhez juttassam tanítványaimat, ezáltal ismerjék meg az értékeiket és használják ki a tehetségüket.”

Anikó néni tanítói párja Rita néni.
Sok szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

Az 1.b osztályfőnöke, Bodnár Gáborné, Ildikó néni vagyok. Tanulmányaimat Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán végeztem, később a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szakvizsgáztam. 34 éve tanítok már. Szeretem a hivatásomat és a gyerekeket. Pályám kezdete óta mindig az a cél vezet, hogy tanítványaim biztos alapokat kapjanak, s a négy év alatt összeszokott közösség kovácsolódjon belőlük. Az első időszakban a legfontosabb, hogy zökkenőmentessé tegyem az óvoda és iskola közötti átmenetet, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, élmény legyen számukra a tanulás. Tudom, hogy minden gyermek más és más, hogy tehetséges valamiben. Arra törekszem, hogy a legjobbat hozzam ki mindegyikükből odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal, sok-sok szeretettel és türelemmel. „A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.” Életem fontos része az alkotás, a művészetek, a mozgás. Évek óta vezetek rajz – kézműves szakköröket. A mai napig elbűvöl a gyerekrajzok, alkotások bája, színessége, ötletessége. A matematika izgalmas világában együtt kalandozok a tanítványaimmal. Tanítóként gyakran megtapasztaltam szülőkkel való kapcsolattartás fontosságát, ezért is számítok a segítő együttműködésükre gyermekeik hatékonyabb nevelése érdekében.

Ildikó néni tanítói párja Kázmérné Kovács Tünde, Tünde néni.
Sok szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

Az 1.b tanítója, Kázmérné Kovács Tünde vagyok, Tünde néni. A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában 2013 óta dolgozok. Magyart tanítok a készségtárgyak mellett. Ez közel áll a szívemhez, jó érzéssel tölt el, hogy én vezethetem be a kis elsősöket a betűk világába. Nagyon szeretem a hivatásomat és a gyerekeket. Fontosnak tartom, hogy örömmel, jó kedvvel járjanak az iskolába. Ezért igyekszem az óráimon és a szabadidős foglalkozásokon is a jó hangulatot megteremteni, ahol élmény lehet a tanulás és nem csak kötelesség. Figyelembe kell venni az óvodából jött gyermekek életkori sajátosságait annak érdekében, hogy a megfelelő módszerekkel, feladatokkal, játékosan ismertessem meg őket az írással, olvasással. Törekszem arra, hogy mindenki a saját tempójában fejlődjön, s így érjék el a kitűzött célokat. Ezáltal sikereket érnek el, nem lesz kudarc számukra a tanulás. Az ő sikerük a tanító néni sikere is. A szülőkkel való kommunikáció nagyon fontos számomra. Együttműködve tudjuk megadni azokat az alapokat a gyerekeknek, melyek megalapozhatják a kiegyensúlyozott iskolás éveiket.

Tünde néni, tanítói párja Ildikó néni.
Sok szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

________________________________

Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola körzetes utcajegyzéke