Bemutatkozás

Kedves Érdeklődő Család!

Szeretettel köszöntjük a Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola honlapján! Ezen az oldalon igyekeztünk összefoglalni mindazon tudnivalókat, jellemzőket, amelyek az iskolát választó szülőket, gondviselőket leginkább érdekelhetik.

Iskolánk 1974-ben épült Debrecen kertvárosi részében, csendes, jó levegőjű zöldövezetben, a Kinizsi és Kuruc utcák közötti területen. Az iskola megközelítése autóval és tömegközlekedéssel egyaránt lehetséges.

A tanulók korszerű, minden igényt kielégítő tanulmányi és szabadidős foglalkozásokon vesznek részt. Elnyertük a Tehetségpont címet. Kimagasló tehetséggondozás folyik intézményünkben.

Kiemelten kezeljük a környezetvédelmet és az egészséges életmódra nevelést. Több éve birtokolhatjuk az örökös “ÖKO” iskola címet. Törekszünk arra, hogy tanulóink minél többet tartózkodjanak és mozogjanak a szabad levegőn, sportjáték, úszás, korcsolyázás, kerékpár- és hegyi túrák megszervezésével.

Felújított tornatermek és tornapálya, tágas, parkosított iskolaudvar, fajátszótér áll a gyerekek rendelkezésére a sokszínű szabadidős tevékenység megvalósításához.

Elsőseink anyanyelvi oktatása a hangoztató-elemző módszer szerint indul, mely visszatér a jól bevált hagyományokhoz és a leghatékonyabban segíti az olvasás és a helyesírás alapjainak lerakását. Kiemelten kezeljük a matematika, informatika oktatását és az idegen nyelvi képzést. Eredményes munkánkat beiskolázási mutatóink évek óta folyamatosan visszaigazolják. Tanítási órákon és szabadidős tevékenységek során biztosítjuk a ránk bízott gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését, figyelembe véve életkori sajátosságaikat. Fontosnak tartjuk a nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítását, pozitív légkör kialakítását tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztéséhez. Humánus, együtt érző, tisztelettudó, segítőkész magatartásra nevelünk. Munkánk a tanulók, szülők/gondviselők és pedagógusok együttműködésére épül.

A tanítás 8 órakor kezdődik és 16 óráig tart. Igény szerint reggel 7 órától, és délután 16 órától 17 óráig ügyeletet biztosítunk tanulóinknak. Az órarend összeállítása és a napirend megszervezése során arra törekszünk, hogy a hat-tíz éves gyerekek délelőtti és délutáni terhelése egyenletes legyen. Önálló tanulás keretében, az iskolában készítik el tanulóink a házi feladatokat. A felső tagozaton az 5. és 6. osztályos tanulóknak a délutáni tanulási foglalkozásokon, a tanulószobán egyéni segítséget nyújtunk a tanórai felkészüléshez. Igény szerint a 7. és 8. osztályosoknak is biztosítunk ilyen lehetőséget.

Informatika szaktanterem, valamint minden osztályteremben internet hozzáférés áll a diákok rendelkezésére. A korszerű oktatást jól felszerelt könyvtár és médiaterem is segíti.

A legtöbb tanórán a gyerekek élhetnek az interaktív tábla által nyújtott lehetőségekkel is. Eredményes pályázaton nyert táblagépek segítségével sajátítják el a gyerekek az új ismereteket. A modern technikai eszközök és módszerek alkalmazása mindennapos az intézményben.

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, családsegítő szakember, fejlesztő pedagógus, valamint logopédus és pszichológus segíti a munkánkat.

Iskolánkban hit-, illetve erkölcstan oktatás és mindennapos testnevelés zajlik.

Kiemelt műveltségterületek:

– matematika és informatika,
– anyanyelv és irodalom,
– angol nyelvoktatás,
– művészetek: vizuális kultúra, dráma,
– testnevelés, sport.

Számos tanórán kívüli lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. Ezek között vannak ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető foglalkozások.

Tanórán kívüli lehetőségek:

– kézilabda,
– foci,
– mazsorett,
– énekkar,
– informatika/angol/matematika szakkör,
– rajz/kézműves szakkör,
– Abakusz színjátszókör,
– matematika- és magyar középiskolai felvételi előkészítő a 7. évfolyamtól.

A Kinizsiben évente hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényekről rövid tájékoztatót ITT olvashatnak. Aktív közösségi életünk követhető a FACEBOOK és az INSTAGRAM profiljainkon keresztül.

Az iskolánk iránt érdeklődő szülőket, gondviselőket gyermekeikkel együtt sok szeretettel várjuk NYÍLT NAPJAINK-ra, ahol megismerkedhetnek a leendő tanítókkal, választ kaphatnak további kérdéseikre és bepillantást nyerhetnek a leendő első osztályosok tantermeibe is.

Piros Zoltán
intézményvezető